T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

KAMUOYU AÇIKLAMASI / PUBLIC STATEMENT

Son günlerde bazı medya organlarında Arıburnu'ndaki kitabeyle ilgili bazı söylentiler ve asılsız dedikodular yer almıştır. Arıburnu'ndaki kitabe medyada sözü edildiği gibi değiştirilmemiş veya yerinden kaldırılmamıştır. Kitabenin yüzeylerindeki kaplama taşlarında kopma, çatlamalar ve yüzey kayıpları yoğun bir şekilde gözlemlenmiştir.Yapılan incelemeler sonucu anı kitabelerinde görülen bu bozulmaların kitabeleri ziyarete gelen ziyaretçilerin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği anlaşılmıştır.

Tarihi Alan'da yer alan toplamda on beş (15) kitabe aynı işin parçası olarak restore edilmektedir. Bu kitabelerdeki tarihi bilgiler ve sözler yok edilmemiştir veya değiştirilmesi söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri hiç bir zaman kaybolmayacaktır.

Ekte Arıburnu'nda yer alan kitabenin restorasyonu tamamlandığındaki hali görülmektedir.

Komuoyuna saygı ile duyurulur.

 
PUBLIC STATEMENT

There has been misunderstanding and rumuours in some media outlets regarding the Turkish monument at Ariburnu. The monument at Ariburnu is not being destroyed or altered. The stonework has been removed due to deterioration that has occurred over the years, and will be restored and replaced.

Totally fifteen (15) similar monuments on the peninsula are also being restored in the same way as part of a programme.With regard to these monuments, history is not being destroyed or rewritten, and Ataturk’s words will not be lost. The wording will be the same as in the past.

Beside that you can see the photo of monument at Arıburni when the restoration is completed.