T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

GELİBOLU TARİHÎ ALANI YENİ ŞEHİTLİK TASARIMLARI FİKİR PROJESİ YARIŞMA SONUCU ÖDÜL ALAN PROJELER HALKA AÇIK OLARAK SERGİYE AÇILDI

TUTANAK

Gelibolu Tarihi Alanı-Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışma Sonucu ödül alan projeler, yarışma dışı bırakılan projeler ile imzalı jüri raporunun bir kopyasıyla birlikte 24.12.2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğinin 35 inci maddesi gereği Kabatepe Mevkiinde yer alan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nin (Simülasyon)  ikinci katında 19.01.2017 tarihinde halka açık olarak sergiye açılmıştır.


  • AOKB7507.JPG
  • BTFI8969.JPG
  • BWYM7053.JPG
  • ECMP8150.JPG
  • IMG_5464.JPG
  • IMG_5469.JPG
  • PZEL7674.JPG
  • XAMZ8111.JPG
  • XRYZ1191.JPG