T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

TARİHÎ ALAN BAŞKANLIĞI ALAN’DA BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

TARİHÎ ALAN BAŞKANLIĞI ALAN’DA BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Tarihî Alan’da savaş alanı arkeolojisi çalışmalarının devamı niteliğinde yeni harp mahallerinin ve şehitliklerin tespitinin yanı sıra antik dönem kalıntılarının da belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

Seddülbahir bölgesinde belirgin şekilde yer alan siper hatlarının yer aldığı Aytepe mevkiinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner ile birlikte sezyum- manyotemetre ile gradyometrik ölçümler yapılarak alan hakkında verilere ulaşılmaya çalışıldı. Drone ile yapılan 3D fotoğraflamalarda alanın giriş sisteminden ayrılarak topografik bilgileri ölçüm alanları ile eşleştiriliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda bilimsel yayınlar hazırlanacak.


  • 1 (1).jpeg
  • 1 (2).jpeg
  • 1 (3).jpeg