T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

BAŞKANLIĞIN TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK