T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ HAKKINDA YÖNERGE