T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ İLE PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ