ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

TARİHÎ ALAN PLANLARI DEĞİŞİKLİĞİ

TARİHÎ ALAN PLANLARI DEĞİŞİKLİĞİ

Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarih ve 3715 sayılı Olur'u ile onaylanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve eki 1/25.000 ölçekli Tarihî Alan Planına yasal askı süresi içinde gelen itirazlar kapsamında yapılmış olan değişiklikler Bakanlık Makamının 03.01.2018 tarih ve 63 sayılı Olur'u ile 6546 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca onaylanmış olup, 17.01.2018 - 16.02.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile Başkanlığımız İdari Binalarında (Çamburnu ve Kilye) askıda kalacaktır.