T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

İHALE DUYURU!!!

Başkanlığımız faaliyet sınırları içerisinde bulunan ve Başkanlığımıza tahsisi yapılmış Çanakkale İli, Eceabat İlçesi Kemalpaşa Mah. 84 ada 1 parsel ile 1 ada 3 parselin bir kısmında kalan Kabatepe Tesislerinin 3 aylığına kiralama ihalesi 21.06.2017 Çarşamba günü Saat 10:00’ da Başkanlığımız İdari Binasında (İsmetpaşa Mah. Çamburnu Mevkii Eceabat/ÇANAKKALE) yapılacaktır.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kiralamayı yapıp yapmamada serbesttir.

Başkanlığımız Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

 

İlan olunur.

 

Şartname için tıklayınız.
ŞARTNAME.pdf

Sözleşme için tıklayınız.
SÖZLEŞME.pdf

Ek belgeler için tıklayınız.
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU.doc
KESİN TEMİNAT MEKTUBU.docx
TEKLİF MEKTUBU.docx
İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ.docx