T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

ÇANAKKALE KARA MUHAREBELERİ’NE AİT BİR ESER DAHA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

ÇANAKKALE KARA MUHAREBELERİ’NE AİT BİR ESER DAHA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Bey; Arıburnu Muharebeleri’nde esir düşmüş İngiliz askerlerinden birine ait tüfeğin kabzası üzerine tarih ve imzasını çakı ile kazımıştır. Daha sonra bu tüfeği 5. Ordu Kumandanı Mareşal Lİman von Sanders’e hediye etmiştir. Lİman von Sanders ise kabzanın diğer tarafına da kendi ismini kazımış ve “Arıburnu Muharebesi” notunu düşmüştür. Edirne Valisi Hacı Adil Bey muharebe alanına geldiğinde; Lİman von Sanders, Yarbay Mustafa Kemal Bey’in üstün vasıflarını överek Türk milletine bir saygı ifadesi olarak Edirne Valisi Hacı Adil Bey’e “Bu tüfeği ülkeme götürmektense size hediye etmek istiyorum. Lütfen kabul edin.” demiştir. 
3. Kolordu Kumandanı Mîrliva Mehmet Esat Paşa ile Hacı Adil Bey, 16 Mayıs 1915 tarihinde 19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal Bey’in karargâhını ziyaret eder. Vali Hacı Adil Bey; Mareşal Liman von Sanders’in Yarbay Mustafa Kemal hakkında söylediği övgüleri kendisine iletmiş, Mustafa Kemal Bey’in Liman von Sanders’e hediye ettiği tüfeğin de tarafına hediye edildiğini söylemiştir. Yarbay Mustafa Kemal Bey de tüfeği Mareşal’in ülkesine götürmek yerine Vali Bey’e hediye etmesini memnuniyetle karşılamıştır.

Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 103. yıl dönümünde Tarihî Alan’a gelen tüm ziyaretçilerle bu hatıratı paylaşmak ve farkındalık yaratmak için Edirne Valisi Hacı Adil Bey’in torunu Ömer Arda’ya ait ata yadigârı olan tüfek, şuanda Bigalı Atatürk Evi Müzesi’nde sergilenmektedir.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.JPG
  • 5.JPG